Registrace

NOVINKY

odstávky tepla

Cena tepla pro rok 2017 , porovnání cen tepla v regionech roku 2017


Vážení zákazníci,
dne 22. 11. 2016 odsouhlasilo představenstvo společnosti zachování ceny tepla pro rok 2017 na stejné cenové úrovni jako v roce 2016. 0% nárůst ceny umožnily především dobré hospodářské výsledky společnosti za rok 2016, stejně jako úspěšné vyjednání cen pro strategické suroviny v roce 2017. I v dalších letech tak zůstává Plzeňská teplárenská, a.s. druhým nejlevnějším dodavatelem tepelné energie v rámci České republiky.

Další informace : Porovnání cen tepla v regionech roku 2017 , Vývoj cen tepla v Plzni 2006-2017 a další grafy..
Aktuální informace v zóně

Pro členy výboru SVJ a majitele domů je v zóně k dispozici náhled na celkovou fakturaci pro odběratele - ( tzn. SVJ , dům ...) i za předchozí léta , s kompletní fakturací v PDF ( faktura včetně příloh ) a dále přístup k rozúčtování příslušející k dané bytové/nebytové jednotce (adresa, vchod).
Pro majitele bytu pak přístup k datům z rozúčtování nákladů na dodávku tepelné energie mezi koncové spotřebitele.
K dispozici jsou data roku 2015. ( pro rok 2016 budou k dispozici během dubna/května 2017 )

U přihlášeného uživatele jsou nově zobrazeny jen ty odstávky dodávek tepla, které se týkají objektu uživatele a dále je pro registrované uživatele k dispozici také nová služba zasílání upozornění o odstávkách na SMS ( týkajících se objektu uživatele). Služba je (a dále bude) pro naše zákazníky poskytována zdarma. Návod na aktivaci služby zasílání SMS (pro přihlášeného uživatele) zde.. V případě, že ještě nemáte přístup - zaregistrujte se zde..

Grafy a přehledy - aktualizovaný vývoj teplot, porovnání cen tepla v regionech a další

ZEVO Plzeň - nové webové stránky

Zařízení pro energetické využití odpadů Plzeň má nové webové stránky.

Čistá Plzeň, s.r.o. - svoz odpadu

Prosíme občany, aby vánoční stromky odkládali vedle sběrných nádob na komunální odpad, aby nedocházelo ke snižování kapacity objemu nádob. Vánoční stromky nepatří na stanoviště tříděného odpadu ani na stanoviště nádob směsného komunálního odpadu umístěných v domech nebo vnitroblocích, kde se provádí vynáška nádob přes prostory objektu. V tomto případě odkládejte vánoční stromky před objekt, na místo přistavení nádob k výsypu.

Topná sezóna 2016/2017

V případě dotazů nás kontaktujte na bezplatné lince Zákaznického centra   800 505 505.

Otázky a odpovědi k tématu : Po zahájení vytápění jsou v domě radiátory stále studené..Nová vyhláška č. 269/2015 Sb., o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům

Dne 16. 10. 2015 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna vyhláška č. 269/2015 Sb. ,o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům.
Tato vyhláška nabývá učinnosti dne 1. ledna 2016 a současně ruší vyhlášku 372/2001Sb., kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody mezi konečné spotřebitele.


Nejstabilnější firmou v ČR za posledních pět let je Plzeňská teplárenská

Nejstabilnější českou firmou v letech 2011 až 2015 je podle skóringového modelu Bisnode společnost Plzeňská teplárenská. V posledních pěti letech každý rok dosáhla na nejvyšší možné hodnocení CZECH Stability Award se skóringovým stupněm AAA (excelentní).


Projekt MAPA ÚSPĚCHU

Plzeňská teplárenská se zúčastnila projektu MAPA ÚSPĚCHU, kde diváci České televize, posluchači Českého rozhlasu a čtenáři Deníků sledují od 15. října 2014 příběhy společností, které se mohou hrdě ohlédnout za svojí minulostí.
Dokument o Plzeňské teplárenské, který byl odvysílán 18. 2. 2015 na ČT1, můžete shlédnout zde......  


Rozúčtování nákladů mezi konečné spotřebitele - probíhají odečty indikátorů topných nákladů a vodoměrů TV a SV

Odečty indikátorů tepla nebo bytových vodoměrů se obvykle konají na konci zúčtovacího období. Zúčtovacím obdobím se rozumí kalendářní rok.
Uživatelé bytů jsou o řádném termínu odečtů informováni v předstihu formou letáku vylepeném ve společných prostorách domu a lístku vhozeného do poštovní schránky každého uživatele.
V případě, že nemůžete být z vážných důvodů přítomni odečtům, které se pravidelně konají v prosinci a lednu, využijte formulář pro samoodečty. Formulář je umístěn zde zde

Na základě odečtů indikátorů tepla a vodoměrů pak proběhne vyhotovení rozúčtování nákladů mezi konečné spotřebitele.

Další informace: